All Golpo Are Fake And Dream Of Writer, Do Not Try It In Your Life

माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-2


सिनेमाघरातील मम्मीसोबतचा तो प्रसंग आठवला अन् माझी झोपमोड झाली. रात्र बरीच झाली. तेवढ्यात दरवाजाची बेल वाजली. मी उठून दरवाजा उघडला तर मम्मी दिसली. मम्मीने नाईट ड्रेस घातला होता. वर स्लिव्हलेस शॉर्ट टॉप व खाली शॉर्ट पैजामा. शॉर्ट टॉप ने पूर्ण पोट पण झाकत नव्हतं तर शॉर्ट पैजामाने पुर्ण मांडी पण झाकत नव्हती. मी या ड्रेसवर मम्मीला पहिल्यांदा पाहत होतो. कारण रात्री झोपतांना ती काय घालते ते मला माहित नव्हतं. शॉर्ट टॉपच्या आतमध्ये बहुतेक ब्रेसियर नसावी. कारण तिचे स्तन हलत होते. तसेच शॉर्ट पैजामाच्या आत चड्डी पण नसावी. कारण योनीचा भाग टाईट वाटत नव्हता. एवढं खरं की मम्मी या ड्रेसवर अत्यंत मादक व सेक्सी दिसत होती. मी सुध्दा उघडाच होतो. केवळ बरमुडा घातला होता. मी झोपतांना केवळ बरमुडा घालून झोपतो हे मम्मीला माहित होते. म्हणून तिला काहिही वाटत नव्हते.

‘मला एकटीला भीती वाटते. हॉटेलमध्ये कधी एकटी झोपली नाही, ना… तुझे पप्पा सोबतीला राहत. आता मी बेडवर डोळे बंद केले तर मला काहीतरी चित्र-विचित्र दिसत होते. कुणीतरी मला हात लावत आहे. टोचत आहे. असा भास होत होता. मी फार घाबरली. अंगावर काटे उभे झाले म्हणून मी तुझ्याकडे आली. मी तिथे झोपत नाही. मी येथे तुझ्याबेडवर झोपू का?’ मम्मी म्हणाली. ‘हो, मम्मी,. काही हरकत नाही. झोप येथे.’ मी तिला म्हणालो.

मम्मी बेडच्या एका कडेला अंगावर ब्लॅंकेटचं एक टोक घेऊन झोपली. मी दुसरया कडेला अंग टाकले व ब्लॅंकेटचं दुसरं टोक अंगावर घेतलं. मम्मी आता बिनधास्त झोपली होती. थोड्यावेळाने ती घोरत असल्याचा आवाज येत होता. मला झोप लागत नव्हती..मम्मी माझ्या बाजूलाच झोपली असल्याने तिचं अस्तीत्व मला सारखं जाणवत होतं. मला तिच्या कुशीत जाउन झोपण्याची तीव्र इच्छां होत होती. लहानपणी कधीकाळी मी असाच तिच्या कुशीत झोपत होतो. पण आता मी मोठा झालो होतो. त्यामुळे माझं दुसरं मन तसं करायला परवानगी देत नव्हतं. मम्मीच्या मनात माझ्याबद्दल प्रेमळपणा होता, मायाळूपणा होता. पण माझ्या मनात मात्र कामवासना होती.

मी असाच काहितरी विचारात असतांना मम्मीने माझ्या बाजुला कड फिरविल्याचे मला जाणवले. ती थोडी अलिकडे सरकून तिचा हात माझ्याकडे लांबवून माझ्या उघड्या छातीवर ठेवला. मीही मग मम्मीकडे सरकून तिच्या कुशित घुसण्याची हिम्मत केली. ती आणखी अगदी माझ्या अंगाला येउन भिडली. तिचे ओठ माझ्या ओठाला भिडला. माझ्या अंगात जणू वीज कडाडली. माझ्या ओठांचा दाब तिच्या ओठांवर वाढू लागला. तिचे ओठ हलू लागले. माझ्या ओठांनी तिच्या ओठांचे चुंबन घेतल्यावर मी हळूच तिच्या ओठांना माझी जीभ लावली. माझी जीभ तिच्या ओठांवर फिरवू लागल्यावर. तिचे ओठ विलग होत गेले. माझ्या ओठांना तिच्या जीभेचा स्पर्श जाणवला. मी पण माझी जिभ ओठाबाहेर काढून तिच्या जिभेवर ठेवला. तिच्या तोंडातल्या जिभेसोबत खेळत खेळत मी रसपान करण्यात मजा घेऊ लागलो.

तिचे दोन्ही स्तन आता माझ्या उघड्या छातीला भिडले. मी माझे दोन्ही पाय तिच्या पायावर टाकले. मला सिनेमातील त्या प्रसंगानंतर सारखे स्वप्न पडायचे की मी मम्मीसोबत तिच्या कुशीत झोपलो आहे. तिचे उघडे स्तन मी माझ्या दोन्ही हाताने कुरवाळत आहे. स्तनाचे निप्पल तोंडात धरुन चोखत आहे. माझा लवडा तिच्या पुदित आत-बाहेर घुसळण करीत आहे. आता मात्र या घडीला मी तिच्या कुशीत घुसलो हे मला खरे वाटत नव्हते. तिच्या कुशीत घुसल्यावर त्या एसीच्या थंडावात सुध्दा मला घाम यायला लागला. म्हणून मी माझ्या अंगावरील ब्लॅंकेट बाजुला केले. मम्मीने सुध्दा तिच्या अंगावरील ब्लॅंकेट बाजुला सारला.माझी मम्मी लिंगfsdfsकदाचीत मम्मीला स्वप्न पडले असेल की ती पप्पासोबत झोपली आहे. स्वप्नातच ती मला बिलंगली असेल. म्हणून मला भिती वाटत होती की मम्मी स्वप्नाच्या बाहेर आली की ती माझ्यापासुन दूर जाईल. मग आलेली संधी हुकून जाईल. मग परत कधी अशी संधी मिळणार नाही. म्हणून मी अधिर झालो. मी खूप उत्तेजीत झालो. माझा लवडा मोठा झाला. तिला कळण्याच्या आधिच तो तिच्या पुदित घातला पाहिजे याची मला घाई झाली होती.

मी तिच्या टॉपच्या आत हात घातला. आतमध्ये खरेच ब्रेसियर नव्हती. टॉप वर सरकविली तर तिचे दोन्ही स्तन उघडे पडलेत. मग मी माझ्या दोन्हीही हाताने कुरवाळयाला लागलो. तिचे स्तन इतके मोठे की ते माझ्या एका हातात मावत नव्हते. दोन्ही हाताने एक एक स्तन धरुन दाबत होतो. तिच्या ताठ व कडक झालेल्या निप्पलला धरत होतो. एका हातात स्तन धरुन दुसरा हात तिच्या पोटाच्या खाली सरकवुन पैजाम्यात घातला. पैजाम्याच्या आत सुध्दा चड्डी नव्हती.

तिच्या पुदिजवळ माझे बोटं खेळत होते. मम्मीही प्रतिसाद देत होती. तिने टॉप वर सरकवून डोक्यातून काढून घेतला. आता ती अर्धनग्न झाली होती. तिची पुर्ण छाती उघडी पडली होती. मग तिने पैजामा खाली सरकवून पायातुन काढून घेतला. आता तिची पुदी पण उघडी पडून पुर्णपणे नागडी झाली होती. मी त्या मंद प्रकाशात मम्मीचं उघडं शरीर न्याहळत होतो. मी एखाद्या स्त्रीच असं उघडं शरीर पहिल्यांदाच पाहत होतो. मी तिच्या छातीवर हात फिरविण्यात मग्न झालो. तिचे दोन्ही स्तन कुरवाळत होतो, दाबत होतो. तिचे निप्पल कधी बोटात पकडून तर कधी तोंडात धरुन चोखत होतो. तिची छाती अगदी मऊ मऊ आणि गुबगूबीत वाटत होती. आता मी मम्मीच्या उघड्या झालेल्या पायावरून आणि मांड्यावरून वरखाली हात फिरवू लागलो. हळुहळू माझे हात तिच्या मांड्यामधल्या भागाकडे सरकू लागला. तिच्या मांड्याही मऊमऊ लागत होत्या.

मग माझा हात तीच्या पुदीपर्यंत पोहचला. मी तिची पुदी कुरवाळू लागलो. मम्मी काहीच प्रतिकार करीत नव्हती. याचा अर्थ ती अजूनही स्वप्नातच आहे असा अंदाज करीत होतो.

जीने मला जन्म दिला, ती मला तिच्या पुदीला हात लावू देत होती ही गोष्ट मला कशीतरीच वाटत होती. ज्या पुदीतून मी जन्म घेतला त्याच पुदीत मी माझा लवडा घालण्यात उतावळा झालो होतो. काय ही परिस्थिती आम्हा माय-लेकरावर आली. माझे पप्पा मेले नसते तर असे घडले असते काय?

मला माहित होते की मी कोठलाही विचार करण्याच्या पलीकडे गेलो होतो. मी विसरलो होतो की जिच्यासोबत मी असे चाळे करीत आहे. ती माझी मम्मी आहे. आता ती मादी व मी नर एवढंच नातं मला दिसत होतं. मी कामवासनेने जळत होतो. पेटलो होतो. ही आग विझल्याशीवाय माझे शरीर व मन शांत होणार नव्हते.

माझी मम्मी पुदीरसाने एकदम ओली झाल्याचे मला जाणवले.. मी तिच्या शरिराचे चुंबन घेत घेत खाली सरकलो व तिच्या मांड्यांपर्यंत आलो.माझी मम्मी पण आतूर झाली होती की काय? कारण तिने आपल्या हाताने माझा लवडा पकडून आपल्या ओल्या पुदीवर वर खाली फिरवू लागली होती. ती जास्तच उत्तेजीत होत चालली होती. तिने आपले पाय फाकवले आणि माझा लवडा आपल्या पुदीवर ठेवला.. मम्मीची पुदी गुलाबाच्या पाखळ्यांसारखी उघडली व माझा लवडा आत शिरला. अचानक मम्मीने खालून वर धक्का मारला आणि माझा लवडा तिच्या पुदीमधे मुळापर्यंत गपकन घुसला. पप्पाकडून इतके वर्षे हेपून घेतल्यावरही तिची पुदी चांगली घट्ट होती. तिच्या पुदीच्या आतले स्नायू माझ्या लवड्याला घट्ट पकडत होते. मी माझा लवडा बाहेर काढला आणि पुन्हा आत घातला. मग मी मम्मीच्या पुदीत लवडा आत बाहेर करून हेपू लागलो. माझ्या हेपण्याच्या हालचालीत इतकी तीव्रता होती की जी मी कधीही अनुभवली नव्हती. माझ्या प्रत्येक हिसक्याने मम्मीचे शरीर तालात हलत होते. माझा लवडा आधीच तिच्या पुदीरसाने ओला झाला होता. मी तिला असे हेपत होतो जणू काही तिला हेपण्यासाठीच मी जन्म घेतला होता. या क्षणाचा पहिला अनुभव मी कधीच विसरणार नाही

तिच्या गरम श्वासाने जोर पकडला होता. आम्ही बराच वेळ हेपत होतो हेपतांना माझ्या गोट्या तिच्या पुदीच्या खालच्या भागाला स्पर्श करीत होत्या त्या चांगल्याच ओल्या झाल्या होत्या.

मम्मी झोपेतच सुखाचे हुंकार देत होती..

असा निस्तब्द प्रणयक्रिडा सुरु असतांना अचानक माझा स्फोट झाला व मी तिच्या पुदीमध्ये गरम गरम विर्य सोडू लागलो. मी नक्कीच प्रमाणाच्या बाहेर विर्य तिच्या पुदीमध्ये सोडले असावे. कारण ते तिच्या पुदीतून बाहेर वाहू लागले. विर्य पडत असतांना मम्मीने दोन्ही हाताने मला गच्च धरुन ठेवले होते.

मला थोडा थकवा आल्याने मी मम्मीच्या पुदित लवडा तसाच आतमध्ये ठेवुन श्वास नॉर्मल होतपर्यंत पडून राहिलो. मम्मी माझ्या केसांत हात फिरवू लागली. मी वर सरकून तिच्या ओठावर ओठ ठेवले. माझ्या जिभेला तिने जिभ टेकवली. आम्ही दोघेही जिभेनेच रसपान करु लागलो. त्यामुळे पुन्हा मी लगेच उत्तेजीत होवू लागलो व तिच्या पुदीमधला माझा लवडा कडक होवू लागला. जसा माझा लवडा एकदम कडक झाला तसे मी पुन्हा मम्मीला हेपू लागलो. जोराजोरात लवडा आतबाहेर करीत हिसके मारु लागलो. मम्मीला खूप बरे वाटत असावे. कारण ती माझी कंबर पकडून मला हिसके मारायला चालना देत होती. माझे हात पकडून आपल्या स्तनावर नेऊन स्तन दाबून घेत होती. म्हणजे या कामक्रीडेत ती पण मजा घेत होती. मी तिचा चेहरा न्याहाळला. तिचे डोळे अजूनही बंद होते. तीच्या चेहऱ्यावरून ती कामतृप्त झाल्याचे जाणवत होते. माझ्या पप्पासारखे मी तिला लैंगिक सुख देऊ शकलो, याचे मला समाधान वाटले. पप्पाची जागा मी भरुन काढू शकलो, याचा मला अभिमान वाटला. आता मी तिला उपाशी राहू देणार नाही असे मी ठरविले.

मम्मीने हळूच डोळे उघडले ’अरे… तु…तुच मला हे… हे….’ तिच्या तोंडातून स्पष्टपणे शब्द बाहेर पडत नव्हते. तिला काय म्हणायचे होते ते मी समजलो. अश्लील शब्द असल्याने ती बोलायला अवघडत होती. मीच म्हणालो, ’हो. मम्मी, मीच तुला हेपत होतो.’ ‘अरे पण, मी समजत होतो की तुझे पप्पा मला हे… हे… हेपत आहेत.’ हेपत आहेत हा शब्द तिने कसातरी अडखळत उच्चारला. ‘मी स्वप्नात होते आणि तुझ्या पप्पासी मी सम्भोग करीत आहे. असं ते स्वप्न होतं. तू तर जागा होतास.ना… मग तू कसा आपल्या मम्मीला हेपलेस?’ आता अश्लील शब्द उच्चारतांना तिची भीड कमी झाली होती. ‘अग, मम्मी. तू स्वप्नात होती हे मला काय माहीत ?.तूच सुरुवात केली. मी दुसरया कडेला झोपलो असतांना तूच माझ्या अंगावर हात टाकला. मला वाटले. तुझ्या कुशीत घेउन मला झोपवायची तुझी इच्छा दिसते. म्हणून मी तुझ्याकडे सरकलो. मग तूच माझे हात तुझ्या स्तनाकडे नेले. जसे तू सिनेमागृहात केले होते, तसेच तु आताही करीत होती. तूच तुझे कपडे काढले. माझा लवडा धरून तूच तुझ्या पुदिमध्ये टाकला. आता यात माझी काय चूक?’ ‘अरे हो. मी चुकले. पण मुलाने मम्मीला हेपावे हे मला कसेतरीच वाटते.’ अग मम्मी, विस्तवाजवळ तुप ठेवले तर ते वितळणारच. तशीच माझी गत झाली. त्याला मी काय करू.? स्त्री आणि पुरुष जेव्हा जवळ येतात मग त्यांच कोणतंही नातं असो. तेव्हा असं घडणारच. पुराणात ऋषी, आणि देवांनी सुध्दा असे सम्भोग केल्याचे लिहिले आहे. मग आपण तर माणसेच आहोत. “मम्मी तु एकदम सेक्सी आणि जवान आहेस… तुझी जवानी वाया जाऊ नये असे मला मनोमन वाटते. तु एकदम सुंदर आहेस. पप्पाला जावून आता दोन महिन्याच्या वर झालेत. तेव्हापासून तू कटोकट उपाशी आहेस. आणखी किती दिवस तू अशी कुडत राहशील. मला तुझी अशी अस्वस्था पाहवत नाही. काय झालं, मी तुझा मुलगा आहे म्हणून? कुणीतरी परक्या माणसाने तुझा भोग घेण्यापेक्षा तुझ्या मुलाने घेतला म्हणून काय झाले? नियतीने आपल्याला जवळ आणल. आणि तुझी भूक भागवायला माझीच निवड केली. तू झाड लावलं आणि फळे पण तुला चाखायला मिळत आहे. अशीच नियतीची इच्छा दिसते. त्यात काय वाईट? मम्मी,. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतोय. जीवापाड प्रेम करतोय. मला माहित आहे आई आणि मुलाचे शारिरीक संबंध अनैतिक आहेत. पण मला एवढेच कळते की जर आपण कोणावर प्रेम करतो तर त्याच्याबरोबर शारिरीक संबंध ठेवणे सहाजिकच आहे. मम्मी तू आयुष्यभर पुरुषाशिवाय राहणे अश्यक्य आहे. तू सौन्दर्यवान आहेस. जवान आहेस. शिवाय आपण गर्भश्रीमंत आहोत. तेव्हा कुणीही डाव साधून तुला भुलवतील. आपल्याला कोणीही नातेवाईक नाहीत. कोणी आपल्याला ओळखीत नाहीत. आपण माय-लेक आहोत, हे फक्त आपल्याला माहित आहे. जगाला माहित नाही. तेव्हा बाहेर आपण नवरा-बायको म्हणून जरी वावरलो तरी कुणाला कळणार नाही. तेव्हा आपल्याला प्रॅक्टीकल बनले पाहिजे, असे मला वाटते.’ इतके मी एका दमात बोलून गेलो.

माझ्या बोलण्याने तिच्या मनावर अनुकूल परिणाम नक्किच झाला असावा. कारण मम्मी पुढे. काहीच बोलली नाही. ठीक आहे,. एवढीच म्हणाली. तिच्या मनावरील निती-अनितीचे दडपण आता पुर्णपणे उतरल्यासारखे दिसले. ती आता अगदी रेलॅक्स झाली. तिचा चेहरा उजळला होता.

या भरात मग मम्मीने मला जवळ ओढले. आता ती सांगेल तसे मी वागायचं.. तिच्या विरुध्द काहीही करायच नाही तीच मन दुखवायचं नाही असे मी ठरविले.

आधी स्वप्नातील पात्र तिला हेपत असल्याचे तिला भास होत होता. आता मात्र जागृतपणे ती माझ्याशी प्रणयक्रीडा खेळण्यात रमुन गेली होती. ती अनुभवी होती. पप्पासोबत तिने कित्येकदा संभोग केला असेल. मला काहीच अनुभव नव्हता. मी जीवनात पहिल्यांदा एका स्त्रीला हेपत हो्तो. तिच्या सोबत हेपण्यात मला खूप मजा येत होती. ती पण माझ्यासारख्या नवख्या मानसासोबत मजा घेत होती.


अगं, कथा पुढील भाग वाचा: आणि टिप्पण्या ठेवा


The post माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-2 appeared first on Mastaram: Hindi Sex Kahani.
माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-2

No comments:

Post a Comment

Facebook Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks