All Golpo Are Fake And Dream Of Writer, Do Not Try It In Your Life

माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-3


माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-2 से आगे की कहानी : आता मम्मी माझ्या पोटावर आरुढ झाली माझ्या छातीवर तिने छाती भिडविली. माझ्या लवड्याजवळ तिने पुदीचा भाग आणला. तिचे दोन्ही पाय माझ्या पायावर ठेवले. तिने तोंडाजवळ तोंड आणुन माझ्या गालाचा, कपाळाचा मुका घेतला. माझ्या ओठावर ओठ ठेवून दीर्घ चुंबन घेतले. माझ्या तोंडात जीभ टाकून रसपान केले. माझे दोन्ही हात उचलून आपल्या स्तनावर ठेवले. मला तिचे स्तन दाबायला प्रोत्साहित केले. माझा ताठ व सरळ उभ्या झालेल्या लवड्यावर पुदी आणुन घालायला लागली. मम्मी आपली कंबर घोड्यावर बसल्यासारखी वरखाली करीत हिसके मारायला लागली. मी सुध्दा खालुन कंबर वर करुन तिच्या सारखेच हिसके मारू लागलो. हा अनुभव मला अगदी स्वर्गीय वाटत होता. ती आनंदाने चीत्कारीत होती. माझी कंबर धरून तिच्या पुदिवर दाबत. होती. माझा निसटलेला हात पुन्हा धरून स्तनावर ठेवत होती. तिचे स्तन एका हातात मावत नव्हते. मग मी दोन्ही हाताने तिचे स्तन दाबत होतो. माझं तोंड वर करुन स्तनावर धरत होती. मग मी तिचे स्तन तोंडाने चोखत होतो.

पूर्वी मी लहान असतांना एक स्तन हातात धरून दुसरा स्तन तोंडात घेऊन दुध पीत होतो. आता त्या स्तनात दुध नव्हतं. एकदम कोरडा होता. तरीही चोखायला मजा वाटत होती. या आधी दोनदा वीर्य स्खलन झाल्याने आता लवकर वीर्य पडण्याची शक्यता नव्हती. म्हणून खूप वेळपर्यंत आम्ही हेपत होतो. मम्मीच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत असल्याच दिसत होतं. याच्या आधी मम्मी स्वप्नात असतांना तेव्हा मी तिला मुक्या-मुक्याने हेपत होतो. आता मी म्हणण्यापेक्षा तिच मला माझ्यावर होवुन हेपत होती. एवढा उदंड उत्साह आता तिच्या अंगात शिरला होता. पप्पा गेल्यानंतर जवळपास दोनक महिने ती उपाशी होती. आता त्याची पुर्ण भरपाई माझ्याकडून करुन घेत होती. तिचा असा उजळलेला, हसरा चेहरा पाहून मला तिच्याशी बोलायला हुरूप आला. ‘मम्मी, कसे वाटते?’ मी म्हणालो. ‘खूप छान…रे…माझ्या राजा. अगदी तू तुझ्या पप्पासारखाच हेपतो.’ मम्मी म्हणाली. आता ती असे अश्लील शब्द बोलायला अवघडत नव्हती. अगदी मोकळी, दिलखुलास झाली होती.

‘हो… ना? आता पप्पाची आठवण काढून रडत नको जाऊ? पप्पाची जागा आता मी घेतली आहे.ना !’ मी म्हणालो. ‘हो…रे… राजा. माझ्या जीवनात तेवढी कमतरता होती, तीही तू भरून काढली.’ मम्मी मला हसुन म्हणाली. ‘हो.ना… आता तुला मी काहीही कमी पडू देणार नाही. तुझी सारी इच्छा पूर्ण करीन.’मी पण हसुन तिला म्हणालो.

’मम्मी खरं सांगू ! जर कोणी तुझा बॉय फ्रेंड किवा कोणी परका माणूस तुझ्या जिवनात आला असता, अन त्याने तुझ्या अंगाला स्पर्श केला असता तर मला आवडले नसते. पप्पाची जागा कुण्या परक्या व्यक्तीने घ्यावी, ही कल्पनाही मला सहन होत नाही. म्हणून मीच म्हणजे तुझ्या आवडत्या, प्रिय मुलाने पप्पाची जागा घेतली म्हणून यात काय बिघडले? मी आता अठरा वर्षाचा पुर्ण पुरुष झालो आहे. तुझी ही भुक भागवायला मी आता समर्थ झालो आहे.’ मी निर्भिडपणे तिला बोललो.

’हो…ना. मी कुठे नाही म्हणतो तु तुझ्या पप्पाची डुप्लीकेट कॉपी आहेस. म्हणुन तु हेपतांना जसे काही तुझे पप्पाच हेपत आहेत असे मला वाटते मला आता काही कमी नाही. मी खुप खुष आहे.’ असे मम्मी खुषीत येऊन बोलली.

असे बोलत बोलत कितीतरी वेळ आम्ही नवरा-बायको सारखे हेपत होतो. जणूकाही आम्ही मधुचंद्र साजरा करायलाच येथे आलो होतो की काय असे वाटत होते.

’खुप छान रात्र गेली. तुझा सहवास मला फार आवडला. आता आपण दोघेही येथे नवरा-बायकोसारखे राहू. दोघेही एकमेकांना खुष ठेवू.’ मम्मीने मला उत्साहीत होवुन म्हटले. मीही तिला प्रतिसाद देण्यासाठी तिच्या गोबर्‍या गालाचा परत एकदा मुका घेउन तिचे स्तन दाबले व तोंडाने हो म्हटले. आता तिचा चेहरा खुलला होता. तिच्या तोंडातून एक मादक हुंकार बाहेर पडला. तिने आपले डोळे सुखाने बंद केले. मी तिची छाती थोडा वेळ कुरवाळत राहिलो. मी तिला इतकी आनंदी आणि मनमोकळी झालेली कधीही पाहिले नव्हते. दिवस उजाळला होता. मग मम्मीने संपवायला सांगितले. कारण तयारी करुन आम्हाला साईट सिईंगला जायचे होते.

मग आम्ही उठलो. आंघोळीसाठी बाथरुममध्ये मम्मीने मला बोलाउन घेतले. बाथरुम चांगली मोठी होती. आम्ही दोघांनीही शॉवरच्या खाली एकमेकांची आंघोळ घातली. लहानपणी मम्मी माझी आंघोळ करून द्यायची तेव्हाही ती माझ्या लहानश्या त्या लवड्याला धुवून द्यायची. तेव्हा तो चिमुकला होता. आता मात्र ती त्याला धूत असताना लांब आणि मोठा झाला. होता. मग मोठा झालेल्या व पाण्याने ओला झालेल्या लवड्याला शांत करण्यासाठी मम्मीने त्याला आपल्या पुदित घालून घेतला. खट्याळ व चावट लवड्याला शांत करण्याचा उपाय आता मम्मीकडे होता. त्यामुळे आता मी निश्चिंत झालो होतो. मीही तिचे अंग धुताना तिचे स्तन मर्दन केले.

मम्मीचे सौंदर्य आंघोळीनंतर आणखी खुलले होते. गोरे गुलाबी गाल, सरळ नाक, रसरशीत ओठ. तारुण्याने मुसमुसलेली, गर्भश्रीमंत घराण्यातली, दुधा-तुपात वाढलेली, कमनीय देहाची माझी मम्मी एखाद्या सौदर्य देवेतेप्रमाणे दिसत होती. तिच्या रसरशीत सौंदर्याचा मला मोठा गर्व वाटत होता.

बेडरुमध्ये येऊन मी कपडे घातले. मम्मीच्या रुममध्ये जावून मी तिची बॅग आणली. बॅग उघडून तिने कपडे काढले. माझ्या समोर आता ती कपडे घालत होती. आतापर्यंत ती माझ्यासमोर कपडे घालेपर्यंत अशीच उघडी होती. तिचे माझ्या डोळ्यासमोर उघडे असलेले मासंल, भरीव-गोल नितंब… आई…ग… काय मस्त दिसत होते ते ! माझ्या मम्मीच असं रसरशीत सौंदर्य पाहुन कोणीही फिदा झाल्याशिवाय राहणार नाही.

मम्मीला आता माझ्यासमोर अशा नग्न अवस्थेत राहण्यात काहीच वाटत नव्हते. जणुकाही मी तिचा मुलगा नसुन नवराच आहे असेच ती माझ्याशी वागत होती. आता ती खुपच सुंदर दिसत होती. तिचा आधी दिसणारा मलुल चेहरा आता रात्रीच्या मनसोक्त प्रणयक्रिडेने खुप उजळला होता.

मम्मीने सुरुवातीला निकर घालुन पुदी झाकली. नंतर त्यावर सलवार घातला. मग छातीवर ब्रेसीयर घालून आपले दोन्ही स्तन झाकले. त्याचा हूक पाठीमागून लावायला मला सांगितले. तिच्या दुधासारख्या गोऱ्या पाठीवर मी हात फिरवित हुक लावले.मग तिने कमीज घातला. त्यावेळी मम्मी मला इतकी सेक्सी आणि मादक वाटत होती की माझ्या तोंडून तसे शब्द सहज बाहेर पडले. ’मम्मी, तु खरच खुप मादक आणि सेक्सी दिसत आहेस?’ हे ऎकून मम्मीचा चेहरा आणखीणच फुलला.

मी तसेच तिला जवळ ओढून तिच्या कंबरेला मिठी मारली. तिच्या छातीच्या दोन्ही उभारावर माझी छाती दाबली. माझे हात नकळत तिच्या नितंबावर गेले मम्मी माझ्या केसांत हात फिरवीत होती. मग माझा चेहरा वर करुन माझ्या ओठाचे तिने गोड चुंबन घेतले. एका वेगळ्याच धुंदीत आणि वेगळेच नाते पांघरून आम्ही रूमच्या बाहेर पडलो.

मग रिसेप्शन कॉउंटरला जावुन बुक केलेली कार मागविली. त्या कारमध्ये बसुन आम्ही साईट सिईंगला गेलो.

बाहेर आम्हाला ओळखणारे कोणी नसल्याने आम्ही नवरा-बायकोसारखेच वागत होतो. तेथेही आम्ही एकमेकांच्या नाजुक अवययाला स्पर्श करुन मजा घेत होतो. मी कित्येकदा एकांतात मम्मीचे स्तन धरुन दाबले असतील, त्याची काही गणतीच नाही. आता मला तसे करण्याचा मम्मीकडून परवानाच मिळाला होता. मग मी राजरोसपणे तिचे स्तन धरुन दाबत होतो. मी तिच्या मादक शरीराचे सारखे स्पर्शसुख अनुभवत होतो. मी खऱ्या अर्थाने माझ्या मम्मीच्या मुसमुसलेल्या अंगाच्या स्पर्शाची खूप मजा घेत होतो.

मग आम्ही फोटो काढले. छान नास्ता, ब्रेकफास्ट घेतला. खुप मजा केली. मी शक्यतो मम्मीला हसवत ठेवत होतो. तिचा मुड नेहमी आनंदी व प्रसन्न राहील याचा प्रयत्न करत होतो. दिवसभर सोनेरी बुध्दविहार, निर्वांणपदाची बुध्द मूर्ती, सफारी पार्क, मरीन पार्क इत्यादी स्थळं पाहिले. रात्रीला जहाजावरील क्रुज डिनर घेऊन आम्ही रात्री दहाच्या सुमारास हॉटेलला आलो.

आता आम्ही दोघेही माझ्याच रुममध्ये थांबलो. आमच्या एकत्र राहण्यावर, झोपण्यावर आता काहीही बंधन उरले नव्हते. बेडवर जाण्यापुर्वी आम्ही आधिच कपडे काढून ठेवले. पुन्हा रात्रीसारखं परत आमचा हनिमुन सुरु झाला.

मम्मीचे पाय वर करुन मी तिच्या अंगावर ओणवा झालो. माझा लवडा मम्मीच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला माझा लवडा तिच्या ओल्याचिंब, पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत फारशी तक्रार न करता प्रवेशीत झाला. मम्मीने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला घट्टपणे पुदित घुसविले. लगेच मी कंबर वर खाली करु लागलो. मम्मी माझ्या हिसक्याचे धक्के झेलत होती. मम्मीच्या तोंडातुन आनंदाने चित्कार उमटत होते. संभोगाने न दमता मी मम्मीला कुरवाळत आनंद देत तिला उपभोगत होतो.

’मम्मी तुला झवतांना मला खूप मजा येत आहे.’ मी तिला उत्साहीत होवुन म्हणालो. ’होरे राजा… मला पण… तु तर एखाद्या नव्या नवरीला तिचा नवरा मनसोक्तपणे हेपतो तसाच मला हेपत आहे.’ मम्मी पण खुषी होऊन मला म्हणाली. ’आता तु माझ्यासाठी नवी नवरीच आहेस. तुझ्यासाठी पप्पा पहिला नवरा तर मी दुसरा नवरा आहे. मम्मी एक विचारु?’ तु व पप्पा हनिमुनला कुठे आले होते. मी मम्मीला म्हणालो. ’आम्ही न थायलंड शिवाय सिंगापुर व मलेशियाला सुध्दा गेलो होतो. आता दुसर्‍यांदा तुझ्या सोबत हनिमुनला आली आहे.’ मम्मी म्हणाली.

असं संभाषण सुरु असतांना मी तिच्या पुदीतून लवडा काठापर्यंत बाहेर काढून पुन्हा आतमध्ये घुसवत होतो. हाताने तिच्या दोन्ही स्तनाला दाबत होतो. तोंडात धरुन चोखत होतो. तिच्या तोंडात तोंड घालुन तिच्या जिभेला माझ्या जिभेने चाटत होतो.

’किती हेपतो रे माझ्या राजा? झोपतांना हेपतो, सकाळी उठतांना हेपतो, आंघोळ करतांना हेपतो. कसं वाटते तुला मला हेपतांना? मजा येते की नाही.’ ’हो. मम्मी, खुप मजा येते. तुला खुप हेपावसं वाटते. तुझ्या पुदीत लवडा, हातात तुझे स्तन व तुझ्या तोंडात तोंड घालण्यात किती मजा येते काय सांगु ! मी खुप एन्जॉय करतो.’.

असं बोलता बोलता मी मम्मीच्या चेहऱ्यावरील बदलते रंग निरखत होतो. तेव्हा मला मम्मीच्या चेहऱ्यावर तृप्तिचे भाव दिसत होते.

मम्मीला खरच खुप स्टॅमीना होता. तिला खुप प्रॅक्टीस झाली होती. बराच वेळ आम्ही बोलत बोलत माझे विर्य तिच्या पुदीत पडेपर्यंत हेपत होतो. मग आम्हाला झोप यायला लागली. मम्मीने कुस बदलविली. मी त्याच कुशिवर होवून पाठीमागुन हातात तिचे स्तन धरुन व लवडा तिच्या गांडीला टेकवून शांतपणे झोपलो. सकाळ कधी झाली ते कळलेच नाही. मला जाग आली तेव्हा माझा लवडा ताठ झाला होता. म्हणून त्याला पुन्हा तिच्या गांडीच्या जवळून तिच्या पुदीत घालण्याचा प्रयत्न करीत होतो.

मम्मीने डोळे उघडले. पाठीमागे हात करुन तिने लवड्याला धरुन म्हणाली, ’किती हेपतोस रे माझ्या राज्या…. आता बाकिचं राहु दे न रात्रीसाठी.’ मम्मी मला म्हणाली. ’नाही ग मम्मी मला थोडं हेपु दे ना… तो मोठा झालेला आहे. त्याला थोडं शांत कर ना.. मी तिला म्हणालो. ’बरं थोडसं घाल तसाच नी लगेच काढ. म्हणजे तुझं समाधान तरी होइल.’ मम्मी मला म्हणाली. मग मी तसेच त्या कडावर असतांना खाली सरकुन तिच्या गांडीच्या मागुनच पुदित लवडा घातला व तिचे स्तन एका हाताने दाबत हिसके मारायला लागलो. हिसक्याचा जोर वाढविला तरीही विर्य काही केल्या पडत नव्हतं. लवडा मोठा न मोठाच राहत होता. मग मम्मीच म्हणाली आता बाहेर काढून घे. आपल्याला पट्टायाला जायचे आहे. मग आम्ही बेड मधून उठलो. आम्ही दोघांनी एकत्रीतपणे आंघॊळी केल्या. आंघोळीनंतर मी मम्मीकडे पाहीले. गोर्‍या गोर्‍या अंगाची शुभ्र संगमरवरात मढवलेली माझी प्रणयदेवताच जणू माझ्या पुढे उभी होती असा मला भास होत होता. तिची स्निग्ध गोरी त्वचा, भरलेली देहयष्टी, रसिले ओठ, मादक डोळे.. अशी मुसमुसलेली व कामातूर स्त्री पाहून मी वेडापिसा झालो होतो. पुरुषांनी तिला नग्न करून मनसोक्त हेपावे असेच काही सौंदर्याचे पुरेपुर दान निसर्गाने तिला बहाल केले होते, असे मला वाटत होते.

तिचे डौलदार व पुर्ण भरलेले गोरे उघडे स्तन माझ्यापुढे हिंदकळत होते. इतकी वर्षे मम्मीच्या स्तनाला, तिच्या उन्मत देहाला केवळ कपड्याच्या आत झाकलेले मी पाहत होतो ते आज रसरशीतपणे माझ्यापुढे खुले झाले होते. तिचे ते आकर्षक स्तन लहानपणी मला दुध प्राशन करण्यासाठी व आता हातात धरून त्यांचे मर्दन करण्यासाठीच केवळ माझ्या आणि माझ्यासाठीच आहेत याचा मला सार्थ अभिमान वाटत होता. तिचे दोन्ही निप्पल्स चांगलेच ताठ झालेले मी पाहत होतो. मी त्याला धरुन किती वेळ चोखू असे मला झाले होते.

’अरे राजा, काय पाहतोस? कर ना तयारी. आता आपल्याला नास्ता करुन पट्टायाला जायचे आहे. मम्मीचा आवाज ऐकून मी भानावर आलो.

मग आम्ही स्पेशल कार करुन पट्टायाला गेलो. प्रवासात एका आलीशान हॉटेलमध्ये ब्रेक फास्ट आणि लंच घेतला. पट्टायाला पोहचलो तेव्हा संध्याकाळ झाली होती. आम्ही थेट आधिच बुक केलेल्या हॉटेलमध्ये गेलो. तेथेही दोन वेगवेगळ्या रुम आधीच बुक केल्या होत्या. पण आम्ही दोघेही एकाच रुममध्ये थांबायचं ठरविलं. कपडे बदलवून आम्ही संध्याकाळचा थायलंडचा सांस्कृतीक अल्काझार शो पाहिला. मग एका रेस्टॅरेंटमध्ये मस्तपैकी जेवण केल. मम्मी आता काय करायचं. जायचं का हॉटेलला?. मी म्हणालो. ’मागे तुझे पप्पा असतांना रात्रीला मुलींचा एक लाईव्ह नग्न शो पाहिला होता. त्याला कोकोनट शो म्हणत. तुझी इच्छा असेल तर तो पण पाहून घेऊ.. एनजॉय करायचं.. दुसरं काय?’ मी हो म्हटल्याने आम्ही त्या नग्न मुलींचा उघडा-नागडा जिवंत शो पाहून हॉटेलवर परतलो.

आता मी पण मम्मीसोबत कोकोनट शो करायला उताविळ झालो होतो. माझ्या अंगातले सारे कपडे काढून मी नागडा झालो. मम्मीचे कपडे काढायला मी तिला मदत केली. मदत करता करता मी तिचे स्तन धरुन दाबण्यात मस्तपणे मजा घेत होतो.

मम्मीला मिठीत घेऊन मी तिला सरळ झोपविले. मग मी हाताने तिचे स्तन दाबत, तीच्या ओठांचे चुंबन घेत क्षणाचाही विलंब न करता पूर्णपणे नग्न झालेल्या तिच्या देहावर मी स्वत:ला झोकून दिले. आमची नग्न शरीरे पुन्हा एकमेकांना भिडली

आणखी वेळ न दवडता मी तिच्या दोन्ही मांड्या फाकवल्या.

तिच्या मांड्यांतील मध्ल्या भागाने माझे लक्ष वेधुन घेतले होते. तो मधाळ भाग मी भान हरपून पाहत होतो. बारीक लव आणि त्याखाली तपकिरी रंगाचे जाड ओलसर पुदीद्वार लपले होते. दोन तांबूस पाकळ्यांमध्ये रसाने भरलेली चिर दिसत होती. त्या पाकळ्या मी दोन्ही बोटांनी फाकवल्या आणि आतली लाल गुलाबी पुदी पाहून थक्क झालो. मम्मीची पुदी खरच अगदी परफेक्ट होती. कामरसाने पाझरून ओतप्रोत भरली होती. बोटांनी तिची थोडी उघडझाप करून मग मी तिच्या दोन्ही बाजूला थोडे रगडले. त्या मर्दनाने मम्मीची पुदी आणखी पाझरू लागली. इकडे माझा लवडा पण आता झोके घेत पाझरत होता. आता मी जास्त वेळ थांबू शकत नव्हतो. लवडा कधी तिच्या पुदीत घुसवतो असे मला झाले होते.

लवकरच तिने लोण्यासारख्या गोर्‍यापान मांड्या व त्यांच्या मध्ये असलेली ती लुसलुशीत पुदी माझ्या स्वाधिन केली. माझ्या गरमागरम कडक लवड्याचे लालबुंद टोक तिच्या पुदीवर अलगद टेकविले. पुदीच्या पाकळ्या थोड्या अलग झाल्या. मम्मीने जोराचा हुंकार भरला व डोळे मिटून घेतले. मी तिच्या दोन्ही बाजूला हात टेकवून हलकाच दाब दिला. त्यासरशी तटतटून थरारणारा माझा लवडा मम्मीच्या पुदीत अगदी अलगदपणे सळसळत गेला. मम्मी थोडी शहारल्यासारखी वाटली. तिच्या उन्नत स्तनाकडे पाहत पाहत मी लवडा थोडा बाहेर काढून पुन्हा दमदारपणे आत दाबला. मम्मीच्या गोर्‍या मऊ उबदार पुदीत आता माझा जाडजूड लवडा आत बाहेर करीत होता. मला अजून चेव चढला. मी वेग वाढवत उजव्या हाताने तिचा गरगरीत स्तन रगडू लागलो. माझे दणदणीत हिसके बसताच मम्मी बेधुंद होऊन मला प्रतिसाद देत होती. कमर उचलून ती पण वरखाली करू लागली. माझा लवडा जास्तीत जास्त आत घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. आमचा प्रणय अगदी बहरात आला होता. आता तिचे ताठरलेले निप्पल मी तोंडात घेतले व उजवा हात तिच्या मांडीखाली धरून मी जोरजोराने तिला झवू लागलो. माझा लवडा पूर्णपणे तिच्या पुदीत आत जाऊन बाहेर येत होता. तिची पुदी आता चांगलीच फुलली होती. चांगली रसाळ होऊन ती गळू लागली होती. त्या रसाचे तिच्या नितम्बांवरून खाली ओघळ येत होते. माझ्या जोरकस दणक्याने तिच्या नाजूक पुदीतून पुचुक पुचुक असा नाद येत होता. ती गदा गदा हलत होती. प्रत्येक हिसक्यापायी तिचे गरगरीत गोल स्तन मस्तपणे हिंदकळत होते. तिच्या पुदीचा मदनमणी माझ्या जाडजूड लवड्याने चांगला रगडून निघत होता.माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-2fsdfsपाहता पाहता मी प्रचंड वेग वाढवला. मला आता खुप जोर चढला होता. मी तिला हमसून हमसून हॉटेलच्या त्या उबदार बेडवर झवू लागलो. दोघांच्या हुंकाराने व झवण्याच्या आवाजाने ती रुम भरून गेली होती. काही क्षणातच सुखाच्या परमोच्च बिंदुला पोहचण्याचे संकेत मिळाल्यावर मी तिच्या पुदीत अगदी खोलवर एक जोराचा धक्का देवून. माझ्या गरम गरम वीर्याचे फवारे उडविले. तिची पुदी माझ्या गरम गरम चिकट वीर्याने भरून गेली.. तिचे चुंबन घेत व तिच्या स्तनांशी थोडा वेळ खेळवत मग माझा लवडा मी हळुवार तिच्या पुदीतून बाहेर काढला. तिची तृप्त पुदी आता माझ्या वीर्याने माखली होती. माझा लवडा पुदीतील रसाने न्हाऊन चमकत होता. मग आम्ही शांतपणे झोपलो. कधी उजाडलं ते कळलच नाही.

आम्ही मग बाथरुम मध्ये जाऊन रोजच्या प्रमाणे एकमेकांची आंघोळ घालून तयारी केली. नास्ता करुन हॉटेलच्या बाहेर पडलो.मग समुदात जाऊन एका जहाजावर पॅरा सेलींगची मजा घेतली. जहाजानेच कोरल इजलॅंडला गेलो. तेथे स्पिडबोट व बणाना बोटने आम्ही समुद्रात फिरलो. दुपारनंतर नॉंग नुक विल्हेजचं गार्डन पाहिलं. तेचेच दुपारचा लंच घेतला. रात्रीला बाहेर एका रेस्टॉरेंटवर डिनर घेऊन आम्ही हॉटेलला परतलो.

पुन्हा रात्रीला आमचा हेपण्याचा शो जबरदस्त रंगला. अशा रीतिने थायलंडच्या चार रात्री आम्ही मस्तपैकी रंगवून माझा पहिला व मम्मीने दुसरा हनिमून साजरा केला. दुसर्‍या दिवशी आम्ही दिल्लीला विमानाने घरी परत आलो. त्यानंतर आम्ही नवरा-बायकोसारखेच प्रत्येक रात्र सजवत गेलो. मम्मीला हेपन्यापूर्वी माझा लवडा कोरडा राहायचा. आता मस्त चकचकीत व गुळगुळीत राहतो.

काही दिवसाने मी मम्मीला म्हणालो, ’मम्मी आपण नोयडाला जाऊन राहू.. म्हणजे आपल्याकडे तेथे काम करणारे नोकर-चाकर नविन असतील त्यांना आपण नवरा-बायकोच आहोत असे वाटेल.’ मम्मीला पटले. तिने होकार दिल्याने एक दिवस आम्ही कारने नोयड्याला जाऊन एक मस्त तयार असलेला बंगला शोधला आणि लगेच विकत पण घेतला.

मग आम्ही नोयडाला त्या बंगल्यात राहायला गेलो. येथे अगदी आम्ही नोकरांच्या समोर राजरोसपणे नवरा-बायकोसारखे राहायला लागलो.

मला एक प्रश्न नेहमी पडायचा. मम्मीला विचारु की नाही या संभ्रमात मी होतो.. पण एक दिवस तिला मी विचारलेच. ’मम्मी, मला एक सांग. तुझ्याशी संभोग करतांना मी कंडोम वापरीत नाही. मग तु प्रेगन्सी पिल्स तरी घेते कां?’ ती म्हणाली, ’खरु सांगु… मी नाही प्रेगन्सी पिल्स घेत की नाही तुला कंडोम वापरायला सांगत. त्याचं कारण असं की मला तुझ्यापासून बाळ पाहिजे. आहे.’ हे ऎकून मला शॉकच बसला. पुढे ती म्हणाली, ’ही इच्छा आताचीच आहे असं नाही तर तु जन्मल्यानंतर मी तुझ्या पप्पाकडे हिच मागणी केली होती, की मला आणखी एक बाळ पाहिजे. पण तुझ्या पप्पाची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर असे कळले की त्यांच्या विर्यातील शुक्रजंतूमध्ये काही प्रॉब्लेम निर्माण झालेत. त्यामुळे ते माझ्यातील स्त्रीबिजाचं फलन करण्यास असमर्थ आहेत. माझ्यामध्ये मात्र काहीही दोष नव्हता व आताही नाही. त्यामुळे तुझ्यापासून तरी मला बाळ व्हावा अशी अपेक्षा करते.’ मी म्हणालो, ’अग पण मम्मी, हे कसं शक्य आहे. एका मुलाने आईला गरोदर करावे ही कल्पना बरी वाटत नाही.’ ती उसळून म्हणाली, ’का नाही?. तु मला मासिक पाळीचा पिरेयड सोडला तर रोज बायकोसारखा हेपतो. मग मी तुझ्यापासुन गरोदर झाली म्हणून काय बिघडले?. मी समाजाविन्याच्या सुरात तिला म्हणालो, ’बरं तुला बाळ झाला अन त्याला कळले की मी तुझा खरा नवरा नसुन तुझा मुलगा आहे,. तर?’ ती परत उसळून म्हणाली, ’कसे कळणार?’ मी म्हणालो, ’कारण आपल्याकडे पप्पाचे तुझ्यासोबत काढलेले फोटो आहेत. त्यांच नाव आणि माझ्या नावात फरक आहे.’.मम्मी म्हणाली, ’हे पहा. तु्झ्या आणि तुझ्या पप्पाच्या फोटोत खुप साम्य आहे. त्यामुळे ते तुझेच फोटो आहेत हे सांगता येईल. दुसरं असं की त्यांच नाव राजन होतं. तुझं नाव राजा आहे. मग तुला तुझ्या इंग्लिश राजा नावाच्या स्पेलिंग समोर एन लावला की राजन होते. शिवाय आपलं खरं नातं सांगणारं कोणीच नाही. म्हणून तु मला हेपायला लागला तेव्हापासून मी कधीही प्रेगन्सीची काळजी केली नाही. कारण मला आशा निर्माण झाली होती की तुझ्यापासुन तरी मला बाळ होईल आणि कित्येक वर्षापासुनची जोपासलेली माझी इच्छा तृप्त होईल.’ .

मम्मीच्या हट्टापायी मला नमावेच लागले. मी म्हणालो, ’ठिक आहे. जशी तुझी इच्छा.’. मम्मीला विचारले म्हणून ती मला कंडोम का वापरण्यास सांगत नाही व ती स्व:ता प्रेगन्सी पिल्स का घेत नाही याचे रहस्य कळले.

मग एके दिवशी तो दिवस उगवलाच.. मम्मी म्हणाली, ’राजा, तु माझी बर्‍याच दिवसापासुनची इच्छा. पुर्ण केली. आता खरच मी खुप खुष आहे. माझी मासिक पाळी बंद झाल्याने मी प्रेगन्सी टेस्ट केली. तेव्हा कळले की मी गरोदर आहे. अरे हो… बाळ आल्यावर तु मला मम्मी म्हणायचं नाही. रजनी म्हणायचं. समजलं ना?’ कारण मम्मीच नाव रजनी होतं.

मम्मी खरच गरोदर राहीली. मी आता मम्मीच्या मुलाचा बाप होणार… मी जसं लहान असतांना माझ्या मम्मीचे स्तन तोंडात घालून दुध प्राशन करीत होतो. आता माझा मुलगा माझ्या मम्मीच्या स्तनाचे दुध प्राशन करेल. त्याच बरोबर मलाही तिच्याशी संभोग करतांना तिचे स्तन तोंडात धरुन दुध सुध्दा पिता येईल हा विचार मनात येऊन मी सुध्दा हरकून गेलो.

मी मग लाडात येऊन मम्मीला म्हणालो, ’मम्मी आता पण तुझा बाळ माझ्या सारखाच दिसेल, नाही कां?’ मम्मी म्हणाली, ’मुलगा असेल तर तुझ्यासारखा पण मुलगी असेल तर माझ्यासारखी !’ मग आम्ही दोघेही मस्त खळाळून हसलो. .


दोस्तों ये कहानी यही पे समाप्त होती है और नयी नयी मराठी कहानिया पढ़ने के लिए मस्तराम डॉट नेट से जुड़े रहिये और मस्त रहिये तब तक के लिए धन्यवाद |


The post माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-3 appeared first on Mastaram: Hindi Sex Kahani.
माझी मम्मी लिंग–Marathi Sex Stories-3

No comments:

Post a Comment

Facebook Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks